Pravidla a podmínky půjčení:

Podmínky:

Jsem srozuměn s tím, že toto je žádost o zapůjčení zkušebního zařízení a podléhá schválení.

Jsem srozuměn s tím, že zkušební doba je 14 dnů, pokud není písemnou dohodou se společností 3Dconnexion sjednána jiná lhůta.

Jsem srozuměn s tím, že v případě neuskutečnění nákupu zkušebního zařízení jsem povinen toto zařízen vrátit na svoje náklady na místní adresu společnosti 3Dconnexion** do 7 dnů od ukončení zkušebního období.

Jsem srozuměn s tím, že v případě nevrácení zkušebního zařízení společnosti 3Dconnexion do 7 dnů od ukončení zkušebního období mi bude fakturována plná cena tohoto zařízení, pokud společnost 3Dconnexion neobdrží písemně potvrzené datum vrácení.

Prohlašuji, že se zařízením budu zacházet šetrně.

** adresa pro navrácení zařízení bude dodána na konci zkušebního období.