3Dconnexion Přihlásit se

3DConnnexion

Allplan

Naplánujte to a vytvořte s pomocí 3D myši

Allplan Architecture pokrývá všechny způsoby navrhování od jednoduchého 2D kreslení po 3D modelování založené na objektově orientovaném 3D modelu budovy, jenž poskytuje informace o množství použitých prvků a rozlišuje cenové náklady. Použití 3D myši od 3Dconnexion usnadňuje a zefektivňuje celý proces od počátečních ideových skic přes pracovní výkresy až po tvorbu detailů. Zapojte obě ruce do vyváženého a kooperativního způsobu práce, kdy jednou rukou pohybujete modelem s pomocí 3D myši, zatímco druhou souběžně provádíte standardní úkony, jako výběry, tvorbu a úpravy objektů.

Je to styl práce obou rukou zároveň, při kterém mnohem méně klikáte a mnohem víc zvládnete.

Ať už kreslíte, vytváříte 3D modely nebo finální výkresy, v každém z těchto módů dokončíte svoji práci rychleji a budete se divit, jak jste se dřív mohli bez 3D myši obejít.

Proč se mohou uživatelé systému Allplan spolehnout na 3D myši od 3Dconnexion

  1. Zvýšení produktivity o víc než 20 %*1: Když pracujete s jednou rukou, můžete buď ovládat polohu modelu, nebo provádět příkazy. Se 3D myší je možné dělat obojí zároveň a ušetřit tak cenný čas.
  2. Zdokonalený komfort: Rozdělením práce mezi obě ruce lze ušetřit až 50 % kliknutí myší*2.
  3. Výkonnost při navrhování*1: Ať už pracujete na skice nebo na složitém 3D modelu, vynikající způsob ovládání zvyšuje úroveň prozkoumání modelu, což je klíčové k omezení nákladných chyb v designu.


*1 Zdroj: Studie "Ekonomická návratnost 3D myší", červenec 2008
*2 Zdroj: Snížení fyzického nepohodlí a bolesti uživatelů počítačových 3D aplikací — VSI Risk Management and Ergonomics © 2005