3Dconnexion Přihlásit se

3DConnnexion

PTC Creo

Využití systému PTC Creo v kombinaci se 3D myší vám umožní rychlou tvorbu vysoce kvalitních a maximálně přesných digitálních modelů. Zapojte obě ruce do vyváženého a kooperativního způsobu práce, kdy jednou rukou pohybujete modelem s pomocí 3D myši, zatímco druhou souběžně provádíte standardní úkony, jako výběry, tvorbu a úpravy objektů.

Je to styl práce obou rukou zároveň, při kterém mnohem méně klikáte a mnohem víc zvládnete.

Od konceptu ke skice, přes díl a sestavu až po výkres, v každém z těchto módů dokončíte svoji práci rychleji a budete se divit, jak jste se dřív mohli bez 3D myši obejít.

Proč se mohou uživatelé systému PTC Creo spolehnout na 3D myši od 3Dconnexion

  1. Zvýšení produktivity o víc než 20 %*1: Když pracujete s jednou rukou, můžete buď ovládat polohu modelu, nebo provádět příkazy. Se 3D myší je možné dělat obojí zároveň a ušetřit tak cenný čas.
  2. Zdokonalený komfort: Rozdělením práce mezi obě ruce lze ušetřit až 50 % kliknutí myší*2.
  3. Výkonnost při navrhování*1: Ať už pracujete na skice nebo na složitém 3D modelu, vynikající způsob ovládání zvyšuje úroveň prozkoumání modelu, což je klíčové k omezení nákladných chyb v designu.


*1 Zdroj: Studie "Ekonomická návratnost 3D myší", červenec 2008
*2 Zdroj: Snížení fyzického nepohodlí a bolesti uživatelů počítačových 3D aplikací — VSI Risk Management and Ergonomics © 2005

Snazší přístup k funkcím aplikace

Inteligentní funkční klávesy* poskytují rychlý přístup k jakékoliv funkci v systému Creo. LCD na 3D myši SpacePilot Pro a okno na monitoru v případě 3D myši SpaceMouse Pro poskytují vizuální zpětnou vazbu, přičemž při přechodu z jednoho aplikačního prostředí do jiného se funkce automaticky aktualizují. Funkčním klávesám můžete rychle a snadno přiřadit vaše vlastní nastavení podle toho, zda pracujete se skicou, modelujete díl, vytváříte sestavu, výkres atd.

Mód pro skicování

Používejte klasickou myš pro skicování a souběžně s tím se 3D myší ve druhé ruce posouvejte podle potřeby pracovní plochu do optimální pozice pro její další kontrolu. Skrze inteligentní funkční klávesy máte ihned k dispozici příkazy pro orientaci skici, pokračovat/zavřít a další.

Mód pro modelování dílů

Zatímco tradiční myší přidáváte nebo upravujete prvky na modelu, jako vytažení, zaoblení, zkosení a další, můžete si model 3D myší plynule natáčet z různých úhlů.

Mód pro sestavy

Aktivujte funkci "přetáhnout sbalený prvek" stiskem inteligentní funkční klávesy nebo přidejte kóty a poznámky přiřazením těchto funkcí k tlačítkům 3D myši. 3D myš rozpozná, v jakém módu právě pracujete a automaticky navrhne nové příkazy pro zlepšení vašeho workflow.

Mód pro výkresy

Nastavte snadno výkresový pohled do optimální pozice ve výkresovém prostoru. Používejte běžnou myš ke změnám pozice výkresového pohledu a souběžně posouvejte celým výkresem s pomocí 3D myši. Přiřaďte funkce pro vkládání kót a speciálních symbolů k inteligentním funkčním klávesám pro jejich rychlé zpřístupnění ve výkresovém módu.

Zrychlete režim náhledu

Používejte myš k výběrům a posouvání, zoomování či otáčení náhledu prvku obstarávejte 3D myší. Zrychlete všechny funkce náhledu, včetně otvírání souboru, vkládání komponent, vkládání přípravků, palety výkresových symbolů a uživatelských symbolů.


* Inteligentní funkční klávesy a tlačítka pro klávesové zkratky jsou dostupné na zařízeních SpaceExplorer, SpaceMouse Pro, SpacePilot a SpacePilot Pro.

"Mezi uživateli systému PTC Creo Parametric roste povědomí o pozitivních přínosech 3D myší od 3Dconnexion k produktivitě při konstruování, komfortu a přesnosti. Dlouholeté partnerství PTC a 3Dconnexion podtrhuje naše odhodlání pomáhat uživatelům 2D a 3D CAD softwaru zdokonalovat jejich pracovní postupy."


Brian Thompson, VP of Creo Product Management