3Dconnexion Přihlásit se

3DConnnexion

Solid Edge

Získejte solidní konkurenční výhodu

Pod vlivem čím dál složitějších projektů a náročnějších termínů potřebujete získat maximum ze Solid Edge i z vaší vlastní produktivity. Použití 3D myši zapojí obě ruce do vyváženého a kooperativního způsobu práce. Zatímco jedna ruka používá 3D myš k polohování objektu, druhá souběžně s tradiční myší upravuje model a vybírá položky z menu.

Je to styl práce obou rukou zároveň, při kterém mnohem méně klikáte a mnohem víc zvládnete.

Proč se mohou uživatelé systému Solid Edge spolehnout na 3D myši od 3Dconnexion

  1. Zvýšení produktivity o víc než 20 %*1: Když pracujete s jednou rukou, můžete buď ovládat polohu modelu, nebo provádět příkazy. Se 3D myší je možné dělat obojí zároveň a ušetřit tak cenný čas.
  2. Zdokonalený komfort: Rozdělením práce mezi obě ruce lze ušetřit až 50 % kliknutí myší*2.
  3. Výkonnost při navrhování*1: Ať už pracujete na skice nebo na složitém 3D modelu, vynikající způsob ovládání zvyšuje úroveň prozkoumání modelu, což je klíčové k omezení nákladných chyb v designu.


*1  Zdroj: Studie "Ekonomická návratnost 3D myší", červenec 2008
*2 Zdroj: Snížení fyzického nepohodlí a bolesti uživatelů počítačových 3D aplikací — VSI Risk Management and Ergonomics © 2005

Snazší přístup k funkcím aplikace

Inteligentní funkční klávesy* poskytují rychlý přístup k funkcím Solid Edge. LCD na 3D myších SpacePilot a SpacePilot Pro poskytují vizuální zpětnou vazbu, přičemž při přechodu z jednoho aplikačního prostředí do jiného se funkce automaticky aktualizují. Funkčním klávesám můžete rychle a snadno přiřadit vaše vlastní nastavení podle toho, zda pracujete se skicou, modelujete díl, vytváříte sestavu, výkres atd.

Mód pro skicování

Skicujte nebo upravujte 2D skicu myší a přitom efektivně posouvejte pracovní plochou a prozkoumávejte skicu z různých úhlů s pomocí 3D myši. Provádějte potřebné úkony funkcemi jako je křivka, čára, chytré kótování nebo zrcadlení jediným klepnutím na inteligentní funkční klávesy.

Mód pro modelování dílů

Používejte 3D myš k prohlížení modelu z různých úhlů, zatímco souběžně standardní myší přidáváte nové prvky. Inteligentní funkční klávesy a klávesy pro klávesové zkratky vám zpřístupní funkce jako Shift, Ctrl, Alt, Esc,  horní/přední/levý/pravý pohled, vysunutí, zkosení, zaoblení, díra a další.

Mód pro sestavy

Vytvářejte sestavy jednoduše — vkládejte díly, zatímco pozicujete celou sestavu do nejlepšího úhlu. Existující díly můžete posouvat stejně přirozeným způsobem. Se 3D myší a funkcí Solid Edge pro sestavy získáte optimální úhel pohledu pro výběr souvisejících ploch dílů. Funkce pro zavedení dílů do sestavy, změna pozice dílu, zrcadlení, Ctrl, Esc a mnohé další mohou být jednoduše přístupné, aniž byste museli položit ruku na klávesnici nebo je hledali v nabídce programu klasickou myší.

Mód pro výkresy

Posouvejte výkresovým prostorem, zatímco vytváříte a umísťujete výkresové pohledy, kóty a poznámky. Získáte okamžitý přístup k funkcím výkresového módu, jako je zobrazit vše, nový pohled, kóty, pozice, geometrické tolerance a další.

 

Výkonné funkce

Stisknutím prostředního tlačítka myši aktivujte příkaz přiblížit na kurzor a přitom stlačte navigační klobouček pro rychlé a přesné přiblížení. Nastavte střed otáčení výběrem libovolné plochy nebo vrcholu, případně nastavte osu otáčení výběrem libovolné čáry nebo hrany.