3Dconnexion Přihlásit se

3DConnnexion

NX

Optimalizujte způsob práce v NX

Využití systému Siemens NX v kombinaci se 3D myší vám umožní zrychlit vývoj, snížit náklady a zvýšit kvalitu díky zapojení obou rukou do vyváženého a kooperativního způsobu práce. Jednou rukou pohybujete modelem s pomocí 3D myši, zatímco druhou souběžně provádíte standardní úkony, jako výběry, tvorbu a úpravy objektů.

Je to styl práce obou rukou zároveň, při kterém mnohem méně klikáte a mnohem víc zvládnete.

Od konceptu ke skice, přes díl a sestavu až po výkres, v každém z těchto módů dokončíte svoji práci rychleji a budete se divit, jak jste se dřív mohli bez 3D myši obejít.

Proč se mohou uživatelé systému NX spolehnout na 3D myši od 3Dconnexion

  1. Zvýšení produktivity o víc než 20 %*1: Když pracujete s jednou rukou, můžete buď ovládat polohu modelu, nebo provádět příkazy. Se 3D myší je možné dělat obojí zároveň a ušetřit tak cenný čas.
  2. Zdokonalený komfort: Rozdělením práce mezi obě ruce lze ušetřit až 50 % kliknutí myší*2.
  3. Výkonnost při navrhování*1: Ať už pracujete na skice nebo na složitém 3D modelu, vynikající způsob ovládání zvyšuje úroveň prozkoumání modelu, což je klíčové k omezení nákladných chyb v designu.


*1 Zdroj: Studie "Ekonomická návratnost 3D myší", červenec 2008
*2 Zdroj: Snížení fyzického nepohodlí a bolesti uživatelů počítačových 3D aplikací — VSI Risk Management and Ergonomics © 2005

Snazší přístup k funkcím aplikace

Inteligentní funkční klávesy* poskytují rychlý přístup k funkcím systému NX. LCD na 3D myších SpacePilot a SpacePilot Pro poskytují vizuální zpětnou vazbu, přičemž při přechodu z jednoho aplikačního prostředí do jiného se funkce automaticky aktualizují. Funkčním klávesám můžete rychle a snadno přiřadit vaše vlastní nastavení podle toho, zda pracujete se skicou, modelujete díl, vytváříte sestavu, výkres atd.

Mód pro skicování

Používejte klasickou myš pro skicování a souběžně s tím se 3D myší ve druhé ruce posouvejte podle potřeby pracovní plochu do optimální pozice pro její další kontrolu. Skrze inteligentní funkční klávesy máte ihned k dispozici příkazy pro orientaci skici, pokračovat/zavřít a další.

Mód pro modelování dílů

Používejte 3D myš k prohlížení modelu z různých úhlů, zatímco souběžně standardní myší upravujete rozměry prvků, které vytváříte. Využívejte funkcí pro vytažení nebo kombinování hran stejně jako pohodlných klávesových zkratek (Ctrl, Shift, Alt, Esc), aniž byste museli ruku přemísťovat na klávesnici.

Mód pro sestavy

Zlepšete způsob, jakým vytváříte sestavy. Přemísťujte jednotlivé komponenty myší s pomocí úchopových bodů, zatímco současně polohujete modelem přes 3D myš. Prohlížejte si celou sestavu ze všech úhlů při kontrolování správného umístění a funkce dílů. Měňte pozici dílů a sestav, zatímco myší zadáváte jejich vazby.

Mód pro výkresy

Procházejte plynule a rychle napříč výkresem. Se 3D myší můžete snadno umísťovat výkresové pohledy, vytvářet a umísťovat kóty a poznámky.

Koordinační systém

Posouvejte stávající souřadnicový systém s použitím myši a úchopových bodů, zatímco se ve scéně pohybujete 3D myší. Získáte tak ucelenější přehled o vaší práci.

* Inteligentní funkční klávesy a klávesy pro klávesové zkratky jsou k dispozici u zařízení SpaceExplorer, SpacePilot a SpacePilot Pro.